13.8.08

ΜΕΓΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ!


Μεγάλο Εκκλησιαστικό γεγονός τόσο για την Ιερά μας Μητρόπολη όσο και για ολόκληρο το νησί μας, αποτελεί η -δεύτερη κατά σειρά- επίσημη επίσκεψη Προκαθημένου της Κυπριακής Εκκλησίας. Ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος, μετά από πρόσκληση που του απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Πομενάρχης μας κ.κ. Χρυσόστομος, θα παρευρεθεί και θα προεξάρχει των εορταστικών Εκκλησιαστικών εκδηλώσεων κατά τον τριήμερο εορτασμό του Αυγούστου, που έχουν ως κέντρο τους την Ιερά μας Μονή.
Ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αποτελεί εξέχουσα Εκκλησιαστική προσωπικότητα, αναγνωρισμένης από το σύνολο του ανά την οικουμένη Ορθοδόξου πληρώματος, με πλούσιο ποιμαντικό έργο και κοινωνικό έργο. Στη συνέχεια παραθέτουμε σύντομο βιογραφικό του (από την επίσημη ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου http://www.churchofcyprus.org.cy/iera_arxiep.shtml.)
Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανῆς και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ εγεννήθη την 10ην Απριλίου 1941 εις Τάλαν Πάφου. Μετά την αποφοίτησιν αυτού εκ του Δημοτικου Σχολείου, εγένετο δεκτός ως δόκιμος μοναχός εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Νεοφύτου. Ακολούθως εστάλη εις το Γυμνάσιον Πάφου, εκ του οποίου και απεφοίτησε το 1963. Την 3ην Νοεμβρίου του ιδίου έτους εχειροτονήθη Διάκονος υπό του τότε αειμνήστου Χωρεπισκόπου Τριμυθούντος και μετέπειτα Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου. Διετέλεσεν επί πενταετίαν Έφορος της Μονής. Το 1968 ενεγράφη εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ της οποίας και απεφοίτησε το 1972. Τήν 19ην Οκτωβρίου του ιδίου έτους εξελέγη ομοφώνως Ηγούμενος της Ιερᾶς Μονής Αγίου Νεοφύτου. Εχειροτονήθη εις Πρεσβύτερον, εχειροθετήθη εις Αρχιμανδρίτην και εγκαθιδρύθη εις Ηγούμενον την 12ην Νοεμβρίου υπό του Αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Την 25ην Φεβρουαρίου 1978 εξελέγη διά βοής Μητροπολίτης Πάφου και την 26ην Φεβρουαρίου 1978 εχειροτονήθη εις Επίσκοπον, εγκαθιδρυθείς αυθημερόν. ῾Ως Μητροπολίτης Πάφου ειργάσθη σκληρώς και μετά πολλού ζήλου και αγάπης αφ' ενός μεν διά την διάδοσιν του ευαγγελικοῦ Λόγου εν τη επαρχία αυτού και διά την πνευματικήν προκοπήν του ποιμνίου αυτού, αφ' ετέρου δε διά την ανόρθωσιν των οικονομικών της Ιεράς Μητροπόλεως αυτού. Διά την καλυτέραν και πλέον ἀποτελεσματικήν προώθησιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων της Μητροπολιτικής αυτού Περιφερείας, η Ιερά Σύνοδος, κατόπιν εισηγήσεως του ιδίου, εξέλεξεν ως Χωρεπίσκοπον της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου τον Θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Αρσινόης κ. Γεώργιον. Συνειργάσθη στενώς επί πολλά έτη μετά του προκατόχου αυτού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Α΄. Ως Προεδρεύων της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν του γνωστού ατυχήματος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, επρωτοστάτησεν, ώστε η Εκκλησία ημών να τοποθετηθή ἐναντίον της αποδοχής του σχεδίου Ανάν. Εξεπροσώπησε πολλάκις την Εκκλησίαν της νήσου ημών εις διαφόρους διορθοδόξους και διαχριστιανικούς διαλόγους, διεκκλησιαστικά συνέδρια, ενθρονίσεις νέων Προκαθημένων άλλων Εκκλησιών κ.λπ.
Την 5ην Νοεμβρίου 2006 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ενεθρονίσθη την Κυριακήν, 12ην Νοεμβρίου 2006.

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ