25.4.08"Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών
το άχραντόν σου Σώμα, σινδόνι καθαρά
ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ, κηδεύσας, απέθετο".

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ