12.4.09

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥ, ΠΟΛΙΣ ΣΙΩΝ,
ΤΕΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΟΥ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΙΔΟΥ ΓΑΡ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΟΥ, ΠΑΡΑΓΕΓΟΝΕΝ ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,
ΕΠΙ ΠΩΛΟΥ ΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΣ, ΥΠΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΝΥΜΝΟΥΜΕΝΟΣ.
ΩΣΑΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΨΙΣΤΟΙΣ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΕΙ,
Ο ΕΧΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ,ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ.Η εικόνα "των Βαϊων" στο προσκυνητάρι


Το αριστερό κλίτος του Ναού


Η Λάρνακα του Πολιούχου στολισμένη


Η "θύρα" του Αγίου


Ο άμβωνας του Ναού
ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ