26.9.08

ΟΙ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ

Τοιχογραφία εκ του ομωνύμου παρεκκλησίου των Οσίων
Στροφαδιτών Πατέρων στο νέο κτήριο της Μονής.

Στο διάβα των αιώνων, την επιβλητική ηρεμία και ομορφιά των νήσων Στροφάδων και του περιώνυμου εκεί Μοναστηριού έρχονται να ταράξουν οι ανελέητες επιδρομές Τούρκων, Αλγερινών και λοιπών ληστοπειρατών, οι οποίοι συνήθως λεηλατούν τη Μονή, σφαγιάζουν ή αιχμαλωτίζουν τους Μοναχούς.
Μια από τις χειρότερες επιδρομές συνέβη το 1537. Από τον Μπανατιώτη ιστοριογράφο Παναγιώτη Χιώτη δημοσιεύτηκε «μικρά χρονική σημείωσις σωζομένη εν ταις χερσί των καλογήρων», κατά την οποία « (...) εστάθηκε το άνωθεν Μοναστήριον εις την κατάστασίν του έως εις τους 1537 Ιουλίου 29. Εις τον οποίον καιρόν απέρασεν η αρμάδα των Τούρκων από την Ζάκυνθον, και δεν έκαμε βλάψιμον. Και γυρίζοντας έπειτα εις τα Στροφάδια η αυτή αρμάδα τα έκαψε, και τα ερήμωσεν (...) ». Οι Πατέρες της Μονής σφαγιάσθηκαν, υπερασπίζοντας μέχρις αίματος την πνευματική έπαλξη όπου είχαν ταχθεί, φύλακες ιερών και οσίων. Η θυσία τους ευαισθητοποίησε τον λόγιο ρακενδύτη Μοναχό Παχώμιο Ρουσάνο, ο οποίος συνέθεσε τότε προς τιμήν Τους πλήρη Ακολουθία για λειτουργική χρήση. (www.imzante.gr)

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, μ' επίκεντρο εορτασμού τη Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου. Οι πανηγυρικοί εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, εορτάζεται με κάθε Εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, η Μνήμη των εν Στροφάσι αναιρεθέντων Οσίων Πατέρων (+1537).
Προς τιμή Τους, θα πραγματοποιηθεί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

η οποία θα ξεκινήσει στις 09:30 μ.μ. της Κυριακής 28ης Σεπτεμβρίου και
θα τελειώσει στις 01:30 π.μ.


Απολυτίκιον.
Ήχος α'. Της ερήμου πολίτης.
Εν μονή των Στροφάδων θεαρέστως βιώσαντες και της εν Χριστώ απαθείας εποφθέντες κειμήλια υπέστητε βαρβάρων την ορμήν, Πατέρες, και μαρτύρων κοινωνοί ανεδείχθητε ως άρνες στυγνώς σφαγιασθέντες, οσιόαθλοι. Δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω δι' υμών πιστοίς τα κρείττονα.

Κοντάκιον.Ήχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.
Των αρετών τα τιμαλφέστατα κειμήλιακαι τα λαμπρότατα αθλήσεως αλάβαστρα,εν τη νήσω της Στροφάδος χειρί βιαίατους κτανθέντας ασκητάς ανευφημήσωμενως Πατέρων ιερόν και θείον σύλλογονανακράζοντες: Χαίροις, Άγιον άθροισμα.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις, των Πατέρων σεπτός χορός, των αναιρεθέντων εν Στροφάσιν ανηλεώς, χαίροις, συστοιχία λαμπρέ οσιοάθλων, οφρύν η των βαρβάρων καταπατήσασα.
[Ποιήματα Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια]

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ